Home

Prelevare probe biologice anexa

ANEXA - INFRACTIUNILE pentru care pot fi prelevate probe biologice, in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J. 1. Infractiunea de omor, prevazuta la art. 174 din Codul penal 2. Infractiunea de omor calificat, prevazuta la art. 175 din Codul penal 3. Infractiunea de omor deosebit de grav, prevazuta la art. 176 din Codul penal 4 In vederea realizarii acestei baze nationale de date, art. 3 al Legii nr. 76/2008 stabileste infractiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice (cele prevazute in anexa legii), iar in art. 4 sunt indicate categoriile de persoane de la care pot fi prelevate asemenea probe, respectiv De asemenea, personalul Poliției Române instruit în acest sens poate preleva, păstra și transporta probe biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3). (2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (3) poate fi efectuată și de personalul medico-sanitar calificat - nerespectarea procedurilor privind prelevarea probelor biologice de sânge-SENTINŢA PENALĂ NR. 302/2008Pe rolul acestei instanţe a fost înregistrat rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului SC sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe. Persoanele condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor cuprinse in anexa sunt incluse de art. 4 alin. (1) lit.b) din lege in categoria persoanelor de la care pot fi prelevate probe biologice. Pornind de la interpretarea intelesului alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 76/2008, nu doar prin coroborarea acestuia cu alin

ANEXA nr. 3 (Anexa nr. 4 la normele metodologice) COMPONENTELE trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea alcoolemiei 1. Cutie de carton, impachetatat antiefractie si inscriptionata, pentru introducerea componentelor necesare prelevarii mostrelor biologice 2 Proces verbal recoltare probe produse medicinale veterinare (Ordinul ANSVSA 125/17.11.2016) Anexa 1 - Proces verbal prelevare probe.doc Anexa 1 - Proces verbal prelevare probe.pdf Alte formulare Cerere de acordare consultanţă Scrisoare de intenti Anexa (corelată cu Anexa 7 din Ordin.... MS 2017), raport de inspecţie). Planul de prelevare Prelevarea de probe alimentare de către autorităţile competente în cadrul controalelor oficiale are ca scop verificarea conformităţii cu criteriile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 prelevare probe biologice. 8. Pentru asigurarea protecției personalului și a pacienților instituția medico-sanitară asigură: 1) revizuirea traseului către cabinetul de prelevare a probelor biologice cu reamplasare, la necesitate, mai aproape de intrarea în instituție, de preferință în zonă separată Anexa nr.1 Forma de prezentare a tabelului cu cantitatea de probe recoltate necesare încercărilor de laborator -- formular cod: CPR - 7.3 . Anexa nr. 2 Forma de prezentare a modelului de proces verbal de prelevare a probelor de produse imunologice pentru testări de laborator - formular cod: PV -7.

Refuz prelevare probe biologice de sânge.Solicitare prelevare probe de urină. Potrivit art.7 alin.2 din Ordinul nr.376 din 10 aprilie 2006 al Ministrului Sănătăţii, în cazul în care se refuză recoltarea probelor de sânge, nu se prelevează probe de urină (1)Cu ocazia prelevării primei probe, medicul examinează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare

Anexa nr. 10 Formular prelevare probe_____ 45 Anexa nr. 11 Fişa cu date de securitate a materialului _____ 47 Anexa nr. 12 Raport de supraveghere medicală în cazul expunerii la materiale periculoase _____ 49 Anexa nr.13 Ordin de intervenţie în caz de urgență CBRNe 5 Art. 6 din acest ordin prevede că: Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt următoarele: a) pentru determinarea alcoolemiei se prelevează 2 (două) probe de sânge din venă la interval de o oră între prelevări, fiecare probă conţinând 10 ml sânge; b) în situaţia în care nu se pot preleva 10 ml de sânge, se. (1)Cu ocazia prelevării primei probe, medicul examinează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare. (2)În cazurile în care dispoziţiile alin. Legea nr. 76/2008 constituie cadrul legal adecvat soluţionării cererii de prelevare probe biologice, existând create garanţii pentru înfăptuirea interesului general, cu protejarea dreptului personal al intimatului. În plus, legiuitorul a emis şi Norme metodologice care reglementează aplicarea Legii nr. 76/2008 şi stabileşte reguli. Se abrogª anexa nr. 10 la Ordinul ministrului apelor, (fªrª prelevare de probe i fªrª analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor i analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu

Lege nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea ..

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice - art. 337 Cod penal; amânarea aplicării pedepsei Sentinţă penală 795 din 23.03.201 Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu Bucureşti, 12 iulie 2013. Nr. 860. +. Anexa 1 CRITERII de acreditare a centrelor de prelevare de organe 1. Autorizaţie sanitară de funcţionare a unităţii sanitare solicitante 2 Salut la toata lumea ! Am fost oprit pe la ora 4 dimineata de un politist de la rutiera, acesta a venit la mine cu alcool testul cu duda aia din capat pusa, am refuzat proba cu alcool-testul, am mers de buna voie la spital pentru probe biologice, acolo a. Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă Infracţiunea de refuz de prelevare probe biologice. (art. 337 cod penal). Noţiunea drum public., domenii: Altel

Decizia nr. 18/2013 privind prelevarea probelor biologice ..

 1. Prelevare şi conservare probe biologice de sânge sau salivă în vederea analizei ADN - tarif pentru 1 singură probă 30 Prelucrare probe biologice de sânge sau salivă pentru izolare ADN - tarif pentru 1 singură probă 50 Detecţie şi cuantificare ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpuri delicte 10
 2. ează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de exa
 3. În Monitorul Oficial nr. 812 din 20 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1512/2013 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte.

introducerii Planurilor de siguranță a Apei în Anexa II a Directivei privind Apa Potabilă (2015/1787). Directiva revizuită urmând a fi transpusă în legislație de către statele membre UE în octombrie 2017. Prezentul ompendiu reprezintă un ghid practitc de a elaborare a unui PSA(S) pentru comunități rurale mici ANEXA NR. 2 la HOTĂRÂREA COLEGIULUI DE CONDUCERE nr. 07/31.05.2017 2 pornografia infantilă (art.374 NCP) 2 portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (art.372 NCP) 2 prelevare probe biologice (art.91 LPA ) 3 prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe (art.384 NCP) 2 prelungire/înlocuire măsuri educative neprivative (art. Autorizare; Infractiuni: Cererea Parchetului pentru autorizare probe biologice prin metode noninvazive art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, in situatia in care persoana suspecta nu-si da consimtama..., Sentinta penala nr. 9/P din data de 31.01.2011, pronuntata de Tribunalul Neam Sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenţei drogurilor în organism. Instituţia medico-legală va refuza primirea probelor biologice al căror prototip nu a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală. Timpul de recoltare a probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei si substantelor stupefiant ANEXA 2 la normele metodologice PROCES VERBAL DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE Probe biologice recoltate în vederea determinării prezentei în organism a Recoltarea probelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinulu

Art. 17. - (1) Cu ocazia prelevării primei probe, medicul examinează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare (2) Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă biologice pentru anumite microorganisme și normele de planul de prelevare de probe pentru histamină din produsele pescărești prevede prelevarea a Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. Articolul medico-legale, prevazute în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare. *) Anexa este reprodusa în facsimil. ANEXA Prelevare şi conservare probe biologice de sange sau saliva în vederea analizei ADN - tarif pentru 1 singura proba 30 Prelucrare probe biologice de sang Anexa nr.3 la Ordinul MS nr.80 din 20.03.2009 N O R M E L E privind recoltarea úi analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri úi de alte substan e psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora I. Dispozi ii generale 1. Normele privind recoltarea úi analiza probelor biologice pentru stabilire

ANEXA 1 - Explicitare puncte prelevare probe 6.2. ANEXA 2 - Surse de poluare a aerului şi echipamente pentru monitorizare 6.3. ANEXA 3 - Corespondenţă relevantă 6.4. ANEXA 4 - Buletine prelevare probe: ANEXA 4.1 - Buletine prelevare probe de aer ANEXA 4.2 - Buletine de teren măsurare nivel zgomot. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice-art.337 Cod Penal. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută și sancționată de art.337 Cod Penal, se pedepește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Vom analiza în cele ce urmează care sunt elementele constitutive ale acestei infracțiuni, ce.

În cea de-a doua orientare s-a apreciat că, raportat la hotărârile de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei ori de renunţare la aplicarea pedepsei, instanţa de judecată nu poate dispune prelevarea probelor biologice de la inculpaţii minori cărora li s-au aplicat măsuri educative, chiar dacă infracţiunea săvârşită face. (1) Metodele analitice, precum și planurile și metodele de prelevare de probe definite în anexa I sunt aplicate ca metode de referință. (2) Probele se prelevează din zonele de prelucrare și din echipamentul utilizat la producția produselor alimentare, în cazul în care astfel de prelevări de probe sunt necesare pentru asigurarea. In urma unui accident soldat cu 2 victime, soferilor ajunsi la spital in stare grava li se recolteaza probe biologice.In urma acestui test se urmareste doar stabilirea alcoolemiei sau si daca pers testate au consumat droguri sau subst interzise?Mai bine. Potrivit dispozițiilor art. 190 alin. (8) C.proc.pen sub titlul Examinarea fizică, în cazul conducerii unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziția organelor de constatare și cu consimțământul celui supus examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire.

Prezentele Metode de prelevare de probe și metodele de analiză pentru metode bioanalitice - înseamnă metode bazate pe principii biologice, cum ar fi bioanalizele celulare, testele bazate pe receptori sau imunoanalizele. Ele nu sînt respectate nivelurile maxime prevăzute la Anexa la Regulamentu ANSA. PROCEDURĂ SPECIFICĂ. PRIVIND PRELEVAREA PROBELOR. DE . PRODUS. E. VETERINAR. E. IMUNOLOGIC. E. Cod PS(D02/2A)-01/04. Ediția 1. Revizia 0. Ex. nr. Pagina 3 din 1 Bine ati venit pe pagina de intrrernet a laboratorului Melab. Aici veti putea gasi serviciile pe care le oferim atat societatilor comerciale cat si persoanelor fizice interesate de acest domeniu de activitate: masuratori de noxe fizice si chimice, masuratori de camp electromagnetic, monitorizari de mediu

In data de 31 iulie 2013 s-au prelevat probe de sol de la suprafata si de la 0,5 m adancime pentru a se efectua analiza de laborator necesara determinarii incarcarii cu TPH (total hidrocarburi petroliere). Rezultatul determinat (anexa 1)Valoare proba P1 - de la suprafata 15400 mg/kg TPHValoare proba P2 - de la 0,5 m adancime 84600 mg/kg TP Infracţiunea de loviri cauzatoare de moarte. Prelevarea de probe biologice. Scopul Legii nr. 76/2088, îl constituie, printre altele, asigurarea creşterii gradului de siguranţă a cetăţeanului, prevenirea şi combaterea infracţiunilor prin care se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei recoltarea contraprobelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se vor recolta cantităţi duble de probe biologice, care vor fi repartizate în cele două truse standard, dispoziţiile art. 10-13 fiind aplicate în mod corespunzător

LEGE 76 08/04/2008 - Portal Legislati

Recoltarea probelor biologice se poate face sub forma unei probe unice (de exemplu, pentru determinarea glicemiei bazale) sau sub forma probelor multiple (de exemplu, testul de toleranţă la glucoză). Asiguraţi-vă că pacientul stă într-o poziţie comodă (în poziţie şezândă sau în decubit dorsal) biologice, precum şi în ţesuturile şi produsele de origine animală: carne, lapte, ouă şi miere; c)să se conformeze regulilor de prelevare şi nivelurilor stabilite în anexele nr. 3 şi 4. Art. 6 (1)Planul trebuie să respecte frecvenţa şi numărul de prelevări menţionate în anexele nr. 4 şi 5

In incinta statiei de epurare a comunei l)iculesti este prevazut un camin pentru prelevare probe in vederea analizarii apei, care va li deversata in emisar conform NT PA001/2005. I .2.4 1:vacuarea apelor uzale menaiere epurate I trecerea apelor prin unitatea de ultraviolete apele vor directionate graxitational emisar Anexa 1 (documente) ORDIN Nr. 350. din 02.08.2002. pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume. Anexa nr. 1 Producatori, distribuitori, furnizori - Prelevare probe sol/apa/gaz Insa criminalistul banatean Silviu Predescu a rezolvat aceasta problema prin identificarea unei substante care permite procedeul de prelevare a unei amprente. Crestele papilare secreta o substanta de aceeasi culoare ca si scoch-ul, de aceea ele nu pot fi evidentiate decat prin.

Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două probe biologice la interval de o oră între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei Probele biologice vor fi prelevate inainte de administrarea de antibiotic si vor fi pastrate si transportate de la sectia/spitalul de boli infectioase la laboratorul DSP judetean, iar cele pozitive la INCDMI Cantacuzino, insotite de Formularul de trimitere a tulpinii din anexa 1, conform protocoalelor de recoltare, pastrare si transport din. Bucuresti cu respectarea conditiilor de prelevare, conservare si transport. -in cazul in care se refuza prezentarea la spital, medicul de familie recolteaza exsudatul faringian cu respectarea conditiilor de prelevare, conservare si transport sau trimite cazul pentru recoltarea probei (Anexa 4) catre un laborator acreditat Prelevarea și procesarea probelor în vederea efectuării examenului micotoxicologic Prelevarea probelor are un rol important în evidențierea și determinarea conținutului de micotoxine din produse alimentare, produse biologice, precum și din furajele destinate animalelor. În prezent, modalitățile de prelevare a diferitelor probe și.

Aceste sisteme pot fi folosite cu condiția ca procesul să fi fost testat prin prelevare zilnică de probe timp de o lună conform normelor microbiologice prezentate la anexa II, capitolul III (1) și (2) din Directiva 90/667/CEE (10) a Consiliului Prin decizia nr 24/2021,publicata in M.Of nr 275 ,CCR a arātat cum se calculeazā alcoolemia în cazul unui şofer baut.. Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt următoarele: a) pentru determinarea alcoolemiei se prelevează 2 (două) probe de sânge din venă la interval de o oră între prelevări, fiecare probă conţinând 10 ml sânge;b) în situaţia în care nu se pot. b)Prelevare de probe de aer pe absorbitor a)In funcţie de compusul chimic (Conf.Ord.M.S.nr.208/2012) b) Prelevare=15 36. Fibre de azbest (prin microscopie) 100 37. Pulberi inhalabile gravimetrice Pulberi respirabile 35 40 38. Administrare, prelucrare şi interpretare de teste şi chestionare de psihologie în cadrul unor studii populaţional nr. I, ale proiectelor preväzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexä, deja autorizate, treptei biologice cu capacitatea de 225 mc/zi, ce va deservi cei 1100 de locuitori ce se Cämin prelevare probe alimentare apä — 772 m lungime, 1 hidrant, 3 cämine

Nerespectarea procedurilor privind prelevarea probelor

 1. Cunoaşterea practicilor de prelevare, preprocesare şi depozitare a probelor de laborator (testări microbiologice, chimice, radiologice). 24. Respectarea disciplinei în muncă, regulamentului de ordine interioară aprobat, contractului colectiv de muncă, cerinţelor protecţiei muncii şi securităţii tehnice, biologice şi antiincendiare
 2. 4 În vederea stabilirii modificărilor petrecute în orizontul superior al solurilor, ca urmare a impactului poluant, se vor recolta de pe întreaga arie de 400 m2 a suprafeţei de referinţă două probe medii agrochimice, pe adâncimile de 0-10 cm şi 10-20 cm. Fiecare probă medie agrochimică va fi constituită din 25 de probe individuale colectate relati
 3. II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) NR. 200/2010 AL COMISIEI din 10 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare adulte din specia Gallus gallu
 4. Moara Domnească pentru cercetări agrotehnice, fitotehnice i biologice, precum ş şi în cadrul campusului USAMV Bucureşti pentru cercetări fitotehnice, biologice, de genetică şi ameliorarea plantelor (Anexa 1, Anexa 7). III. Domenii, direcţii şi arii tematice de cercetare ştiinţific
 5. area persoanelor si recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie 26 8. Exa
 6. istrului sanatatii nr. 1512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul.

EVALUAREA SISTEMULUI LOTIC STR AMBA - RAPORT DE CERCETARE. INTRODUCERE. Pentru evaluarea starii ecologice a raului Stramba si identificarea masurilor de management durabil al acestui sistem lotic au fost analizate structura comunitatilor de macronevertebrate bentonice si a comunitatilor de pesti (componente cheie pentru bioeconomia raurilor de acest tip), in corelatie cu unele caracteristici.

RIL promovat. Punct de vedere ICCJ. Prelevare de probe ..

 1. derogării este acela de a monta colare GPS și de preluare a unor probe biologice pentru realizarea activităților derulate în cadrul proiectului '' Urgent actions for the recovery of European Biso
 2. Program prelevare probe:* (Industrie / Privat, ( Studiu , ( Subventie, Anexa la CA.. Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 Date privind. produsul Denumire (comercială) produs (exceptie prod. biologice recolt de la anim în viaţă) Ţara de origine Ţara de destinaţi
 3. În Monitorul Oficial nr. 392 din 28 mai a.c. a fost publicată decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, nr. 3/2014 având ca obiect pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal.
 4. ent viata conducatorului auto devenit victima. ART .

Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor

Anexa . CONDITII SI PROCEDURI . (11) Ridicare (prelevare) de probe: toate etapele prevazute in regulile si normele in vigoare, ce trebuie respectate pentru a obtine o proba de seminte reprezentativa pentru un lot, in vederea efectuarii analizelelor de laborator. loturile de seminte din categoriile biologice Prebaza si Baza; e) loturile. Dimpotrivă, într‐o altă orientare s‐a apreciat că, raportat la prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.76/2008, care fac referire doar la hotărârile de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei ori de renunțare la aplicarea pedepsei, instanța nu poate dispune prelevarea probelor biologice de la inculpații minori cărora li s‐au.

Formulare - icbmv.r

Aceste probe vor fi puse in Mediu Hank, in flacoane separate, in functie de originea recoltarii si vor fi mentinute la temperatura de 4ºC si transportate urgent la laborator (max 24 de ore de la prelevare), la aceeasi temperatura. In cazul in care se vor selectiona probe pentru detectia de acid nucleic viral acestea vor fi refrigerate la (1) Recoltarea probelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier care va completa şi procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Personalul medical care a recoltat probele biologice va completa procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 Articolul 8 (1) În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regulă nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei, consemnându-se în procesul-verbal de prelevare al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Medicul şi poliţistul vor încunoştiinţa persoana despre.

Video: Refuz prelevare probe biologice de sânge

NORME METODOLOGICE din 10 aprilie 2006 privind prelevarea

 1. Anexa 1 Obținerea donatorilor și testarea acestora Anexa 2 Recepția, O inspecție reprezintă un exercițiu de prelevare de probe, întrucât inspectorii nu pot științelor medicale sau biologice, care să ateste încheierea unui ciclu de formar
 2. area alcoolemiei Pentru deter
 3. metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014. În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul D045998/04 ANNEX

Cererea Parchetului pentru autorizare probe biologice prin

 1. prevăzut la lit. B din anexa nr. 3; c)acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, prevăzut la lit. C din anexa nr. 3; d)înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul, prevăzut la lit
 2. tubului va fi înlăturat si destinat în containerul cu deseuri biologice (vezi anexa nr.9) Asistent medical, infermieră Medic sef 5 secţie, Medic 2.5.6 La containerele din plastic tip cu leucofiltru, tip 450/400 si 450/400/400 tubulatura de prelevare va fi ermetic sudată, cu aplicarea obligatorie a cel puţin 10 segmente, fiecare segment.
 3. 2.4.5 La containerele din plastic tip sus-jos tubulatura de prelevare va fi ermetic sudata prin doua segmente a cite 5 cm lungime, restul tubulaturii de prelevare va fi inlaturata si destinata in containerul cu deseuri biologice (vezi anexa nr. 7). Totodata, tubul de plastic liber, care vine d
 4. Pungicu gheata pentru acele probe biologice din care se solicita efectuarea uneianalize sensibile la temperatura ambianta (ex. ACTH) 2.2.PRECAUȚII GENERALE PENTRU RECOLTARE: Senoteaza pe formularul cerere de analize orice neconformitate legată derecoltarea probelor biologice
 5. României, Partea I, nr. 323 din 18 aprilie 2005, precum şi prevederile pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurat

Sentinţă penală 795 din 23

anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ----- *) Anexa este reprodusă în facsimil. PRIM-MINISTRU . CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU . Contrasemnează: Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu . Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . ANEXA 1 . TARIFEL ANEXA la FIAM Nr. [_____/____] de ceruit 10.16.01.0Y Masini pentru cântãrirea bunurilor 10.16.01.0Y Masinã de pozitionat 10.16.01.0Y Masinã de prelevare de probe (în procesul de împachetare) 10.16.01.0Y Masinã pentru caneluri 10.16.01.0Y Masini pentru înclinat containere(în descãrcare) 10.16.01.0Y Masini pentru umplerea sticlelor. (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora intre prelevari. in cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei Bilanţ de mediu nivel 1 = studiu de mediu constând din culegerea de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea de decizii în dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un. biologice pentru diagnosticul scarlatinei (Anexa 3) vor fi trimise pentru confirmare, catre unul din laboratoarele INSP. Pentru 10% din tulpinile izolate cu Steptococcus pyogenes in focar la nivelul laboratorului DSPJ/INSP, va fi efectuata tipizarea fenotipica, pe baza buletinului de insotire (Anexa 4) astfel

ORDIN 860 12/07/2013 - Portal Legislati

Reexaminarea grupelor de reziduuri de detectat conform anexei II şi fixarea nivelurilor şi frecvenţelor de prelevare de probe pentru animalele şi produsele menţionate la art. 3, nefixate încă în anexa IV, trebuie să se efectueze după procedura prevăzută la art. 33 şi pentru prima dată într-un interval maxim de 18 luni după. prelevare de probe/mostre - procedură de colectare şi ambalare în pachet (sacoşă)-safeu de unică utilizare, cu cod unic de identificare , a unei anumite cantităţi de produs supus regimului de carantină fitosanitară, care este reprezentativă pentru lotul de marfă examinat şi care urmează a fi transportată în laborator pentru. Prelevarea probelor biologice se va face exclusiv intra-operator, dupa confirmarea infectiei. Nu se accepta probe prelevate prin alte metode (de ex. tuburi de dren). Probele pot fi prelevate de catre oricare dintre cadrele implicate, conform uzantelor locale (medic chirurg, medic anestezie-terapie intensiva, medic de laborator, asistent medical) In cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei. (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua probă biologică se consemnează în procesul-verbal de prelevare. Art. 195 Pentru că polițiștii nu au folosit forța, un inculpat a fost achitat de acuzația de refuz de la prelevarea de probe biologice admin 10/04/2019 JURISPRUDENȚĂ Spune-ți părerea

Permis suspendat pentru refuz recoltare probe biologice

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sanatatii publice, Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat Bucuresti, 31 iulie 2007. Nr. 1.338. ANEXA NORME privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara ART. 1 În vederea functionarii, cabinetele medicale si de medicina dentara. Această încăpere şi acest spaţiu vor fi dotate cu mobilier adecvat prelevării de probe (canapea sau scaun netapiţat cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susţinerea antebraţului, sau, după caz, alt mobilier specific specialităţii medicale şi tipului de prelevare, dulap pentru instrumentarul steril, măsuţă pentru pregătirea. 36-Anexa A Publicaţii, comunicări, postere, rapoarte în cadrul temelor de cercetare. 47-Anexa B . Carti (capitole de carte) editate in edituri din tara/strainatate. 48-Anexa C Articole stiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate. 52-Anexa D Articole stiinţifice în reviste de specialitate din ţară. 55-Anexa

Ce nereguli de procedura la recoltarea mostrelor biologice

şi anexa I la Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare Inculpatul a fost transportat in vederea recoltarii de probe biologice, iar conform buletinului de analiza toxicologica, la ora 04,36 avea o alcoolemie de 0,75 g/l alcool pur in sange, iar la 05,36 avea o alcoolemie de 1,05 g/l alcool pur in sange Conform capitolului III din anexă, prelevarea probelor biologice se face din nas și faringe. În acest context am solicitat explicații pe marginea acestei situații și motivul ignorării protocolului de prelevare a probelor întocmit de către MSMPS, a scris parlamentarul pe Facebook - H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2: pct. 10, lit. i si b, pct. 11 lit. c si pct. 13 lit. a; statia gratarelor rare si dese cu echipament de prelevare probe inclusiv cladire si si system de ventilatie si dezodorizare, desnisipator - separator de grasimi cu aerare, decantor primar cu basa de colectare grasimi (inclusiv de la denisipator. Diagnostic molecular SARS Cov 2 este cel preväzut în anexa 1 la contract, respectiv 350 lei. Valoarea maximä a contractului este de 70.000 lei. realizare a activitätii de prelevare a probelor; e) Sä transmitä Beneficiarului pe suport de hârtie sau în format electronic rezultatul recoltärii de probe biologice conform proceselor.

institutii de pregatire a preparatelor biologice - seruri si vaccinuri -, alte institutii medicale curative sau profilactice, de la unitati zootehnice si abatoare nu pot fi descarcate in receptori fara a fi fost supuse in prealabil dezinfectiei specifice. in aceasta situatie se aplica prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotarare - NTPA-002/2002 2015. activitati de cercetare: nr. crt Verificați traducerile microbiologie în maghiară. Vizionați exemple de traducere microbiologie în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica