Home

Culegerea datelor statistice

Culegerea datelor În studiile statistice la culegerea datelor se ţine cont de: - obiectul şi tipul studiului; - timpul alocat studiului; - resurse materiale, financiare şi umane alocate; - modalit ăţile de acces la date şi de alegere a subiec ţilor (entit ăţilor); - procedurile şi protocoalele folosite Culegerea datelor este etapa in care se culeg, dupa criterii unitare, datele individuale cu privire la fenomenul de masa studiat. In aceasta faza, se inregistreaza, dupa o metodologie unitara, variantele caracteristicilor cuprinse in programul cercetarii statistice.Aceasta faza este hotaratoare deoarece de modul cum este asigurata autenticitatea datelor, calitatea informatiilor, depind. În practică culegerea datelor se realizează prin: - Observări totale (exhaustive), de exemplu rapoartele statistice şi recensămintele. Acestea presupun înregistrarea caracteristicilor cuprinse în programul de cercetare la toate unităţile (fără excepţie) colectivităţii statistice

1. Statistica este ș tiința care se ocupă cu colectarea, gruparea, analizarea și interpretarea unor date, pentru a trage anumite concluzii sau pentru a face anumite predicții referitoare la un fenomen. 2. Alege din următoarea listă variantele care reprezintă metode de colectare a datelor statistice: 3 Rezumat: In prima parte a cursului sunt prezentate clasificarea si gruparea statistica, tehnici de baza in prelucrarea datelor statistice, a caror utilizare contribuie decisiv la sistematizarea datelor si, pe aceasta cale, la simplificarea tuturor procedurilor ulterioare. Intregul demers se bazeaza pe conceptul de omogenitate, a carui corecta intelegere poate contribui la deslusirea. Organizarea datelor statistice Conf. dr. habil. Eduard Rotens¸tein 1 Introducere Partea statisticii care se ocup˘a cu culegerea, ˆınregistrarea, gruparea, descrierea s¸i sumarizarea datelor este gru-pata sub titulatura de˘ statistica˘ descriptiva˘. Acea parte care vizeaz˘a interpretarea s¸i obt¸inerea concluziilor di Interpretarea datelor statistice în jurnalism a fost discutat şi aprobat pentru publicare în cadrul şedinţei Consilului profesoral al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM din 30 ianuarie 2013 (proces verbal nr.5). Referenţi: Prof. univ., dr. Constantin Anghelache, ASE Bucureşti

Centralizarea datelor statistice. Prin centralizare se intelege strangerea la locul de prelucrare a tuturor informatiilor, eventual depuse in prealabil pe formulare ,alaturi de operatia de obtinere a indicatorilor totalizatori. Centralizarea statistica a datelor este de doua tipuri: simpla si pe grupe ELEMENTE DE STATISTICA MATEMATICA Elemente de Statistica Matematic a Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelor referiotare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare. Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura Realizarea acestui obiectiv presupune: culegerea datelor statistice; prelucrarea i prezentarea lor sintetic, fie sub form numeric, prin indicatori statistici, fie sub form grafic, prin diagrame i tabele statistice. n funcie de numrul caracteristicilor, exist: - Statistic descriptiv unidimensional (pentru o variabil); - Statistic descriptiv. Pentru culegerea datelor de la exploataţiile agricole din judeţul Iaşi au acţionat pe teren un număr de 661 de recenzori, 106 de recenzori şefi şi un coordonator judeţean. Întreg procesul de culegere, verificare şi validare a datelor statistice privind modul de utilizare a terenurilor agricole şi/sau deţinerea de animale a fost. Din 2019 culegerea datelor statistice se va face numai online la Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița! Dacă în cazul agenților economici, culegerea datelor se face online, prin intermedul unui portal special, pentru gospodăriile populației se mai folosesc încă formularele de hârtie care urmează să dispară începând de anul viitor din circuitul statistic

PREZENTAREA DATELOR STATISTICE. Tabelul Statistic - reprezinta o forma sintetica de prezentare a datelor ce au rezultat din observarea sau prelucrarea acestora. Un table are urmatoarele elemente: a) titlul tabelului; b) subiectul si predicatul, ceeace punem in capatul liniilor si a coloanelor AACR este desemnată ca organism tehnic responsabil pentru culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, conform OMTI nr. 1089/ 2012. AACR colectează date statistice de la agenţii aeronautici civili români (furnizorii de date), le analizează, le centralizează şi le difuzează către Metodologia cercetării Sorana Sorana D. D. BOLBOAC BOLBOACĂĂ Curs 4: Culegerea şşi stocarea datelor & Analiza datelor I.. Culegerea datelor Fişa de culegere a datelor în format electronic: Fişier Microsoft Excel Primul rând conţine obligatoriu denumirea variabilei şi unitatea de măsură (dacă este cazul) Abrevierile folosite se introduc ca şi comentariu l 8) culegerea datelor empirice (măsurarea). Rezultatul acestei etape îl reprezintă datele brute - neorganizate, nesistematizate; 9) prelucrarea datelor brute cu metode statistice, folosind procedee descriptive și, ulterior, realizând inferențe asupra acestora; se obține astfel informație statistică relevantă

Transformarea datelor în statistici. În acest modul... 1. Folosirea datelor pentru a înțelege segmentele de public. 2. Detalii despre ciclul datelor. 3. Crearea unor date statistice utile pe baza informațiilor culese. 4 Controlul datelor statistice. 1. Observarea statistica: definire, clasificari. Observarea denumita si culegerea (inregistrarea) datelor reprezinta prima etapa a procesului de cercetare statistica. In sensul cel mai general, observarea statistica consta in culegerea unitara a datelor despre unele caracteristici in prealabil stabilite de la. Cel mai tare site de referate din Romania. Contine referate din toate domeniile View statistica tema 2.ppt from ISM 890 at Technical University of Cluj-Napoca. Tema 2. Observarea statistică SUBIECTELE TEMEI: 2.1. Principiile observării statistice 2.2. Programul de organizar

Pe data de 31 iulie 2021 s-a încheiat etapa culegerii datelor statistice de la exploataţiile agricole din judeţul Iaşi, cea mai importantă activitate prevăzută în programul calendaristic de organizare şi desfăşurare a Recensământului General Agricol - runda 2020, informează prin intermediul unui comunicatt Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi În tot județul au fost recenzante în total 117.337 de exploataţi agricole individuale şi cu personalitate juridică, procesul de colectare a datelor din teren fiind realizat în proporţie de 100%. Pentru culegerea datelor de la exploataţiile agricole din judeţul Iaşi au acţionat pe teren un număr de 661 de recenzori, 106 de recenzori şefi şi un coordonator judeţean (2) Procedura privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice prevăzute la alin. (1), elaborată cu respectarea prevederilor specifice ale Legii organizării şi funcţionării statistice oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuarea Legea nr 2.Culegerea datelor. 3.Inregistrarea datelor. 4.Clasificarea datelor. 5.Serii. 6.Frecvene. Statistic:Statistica este disciplina care se ocupa cu culegerea,inregistrarea,analiza si interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia Populatia compusa din unitati statistice (indivizi) Populatia = totalitatea obiectelor calitativ omogene (la care se urmareste o caracteristica) Esantionul ⇒ utilizat la estimarea caracteristicii (proprietatii) populatiei ⇒ ⇒reprezentativ (tehnica de prelevare) & Prelucrarea statistic ă a datelor de m ăsurare & volumul esantionulu

1.Culegerea Clasificarea Si a Datelor Statistic

De ce sunt importante statisticile? 19 octombrie 2016 (actualizat la 9 ianuarie 2018) Statisticile - informații sau date generate pornind de la un set de date numerice - prezintă o importanță deosebită pentru BCE și băncile centrale în general. O mare parte din activitatea BCE, indiferent dacă este legată de funcția principală. capitolul 1. culegerea, prelucrarea primara a datelor statistice si prezentarea rezultatelor sub forma de tabele, serii si grafice / 11 capitolul 2. marimile relative ca indicatori derivati / 17 capitolul 3. analiza seriilor de repartitie de frecvente / 27 capitolul 4. sondajul statistic / 42 capitolul 5. analiza seriilor cronologice / 64.

Metode de culegere a datelor statistice analiza statistic

Date statistice. Cel de-al doilea capitol al ghidului de matematici financiare este dedicat datelor statistice. Aici vei putea găsi noțiuni introductive de statistică matematică, noțiuni care sunt predate în clasa a X-a, la orele de matematică, indiferent dacă urmezi profilul matematică-informatică, științele naturii, tehnologic sau. 4-Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice; date statistice, reprezentarea grafica a datelor statistice-TC: Scris de Administrator There are no translations available. Prezentare lectie. Va invitam sa vizionati urmatorul film de prezentare: Foaie maculator

Statistica matematica

Recomandări metodologice privind culegerea și transmiterea de date statistice cu privire la copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și copiii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an. Colectarea datelor se va face în perioada de început de an școlar. Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi are ca obiect de activitate: culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale, cu caracter economic, social, demografic etc., necesare elaborării politicilor economice şi sociale şi. 1.3. Trsturi ale tehnicilor statistice 1.4. Evoluia în timp a tiinei statisticii Capitolul 2 - Culegerea datelor statistice 2.1. Coordonatele culegerii datelor statistice 2.2. Instrumente de culegere a datelor statistice Capitolul 3 - Prelucrarea primar a datelor statistice 3.1. Coordonate a prelucrrii primare a datelor statistice 3.2 »Culegerea datelor: noţiuni generale »Aplicaţii informatice în culegerea datelor ˃Microsoft Excel Date analizate Date rezultate în urma analizei statistice Date publicate Regăsite în articole activitatea de colectare a datelor prin intermediul Google Docs

Curs Culegerea Datelor < Statistica (#87309) RegieLiv

  1. Suma pe care o câștigă un recenzor care participă la culegerea datelor pentru Recensământul agricol care a debutat la nivel național pe data de 10 mai. Conform unui director de Direcție Agricolă, fiecărui operator de interviu îi revin aproximativ 200 exploataţii de recenzat, pentru fiecare formular completat pe tabletă plata fiind de 30 lei, adică [
  2. istrate de noi cuprind cele mai noi actualizări din industrie și setează contexte prielnice pentru analizele transversale, dinamice.
  3. Selectia formulelor de calcul s-a facut pornind de la treptele cunoasterii statistice - observarea (culegerea) datelor statistice, prelucrarea si obtinerea indicatorilor statistici, analiza si interpretarea datelor pentru elaborarea concluziilor statistice si a fundamentarii calculelor de prognoza - si de la particularitatile domeniului de.
  4. Culegerea datelor față în față PAPI / CAPI este cea mai veche și de încredere tehnică de colectare a datelor. CURS are o rețea națională de peste 200 de operatori de interviu în toate județele din România
  5. (2) Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unităţile respective şi la documentele de evidenţă a datelor primare, respectându-se.
  6. ează statistici europene. Aspectele relevante sunt independența profesională, mandatul pentru culegerea datelor
  7. Dacă știți cum să transformați datele digitale în date statistice utile, veți putea îmbunătăți rezultatele campaniei online și veți reuși să vă atingeți obiectivele. În acest subiect, veți învăța despre ciclul de date, cum să extrageți date statistice utile din datele brute și ce instrumente vă pot ajuta să gestionați eficient datele digitale. De asemenea, vom.

Util! Culegerea și clasificarea datelor statistice M2 M3

Metode de prezentare ale datelor statistice - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Metode de prezentare ale datelor statistice. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Metode de prezentare ale datelor statistice.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Metode de prezentare ale datelor statistice - crearea bazelor de date (culegerea datelor din chestionare); - prelucrarea şi analiza statistică, cu ajutorul SPSS, a datelor obţinute în urma studiilor (cercetărilor) efectuate; - întocmirea şi redactarea rapoartelor de cercetare, ce cuprind: > motivarea testelor statistice folosite Date statistice Diabetul zaharat . Analiza de situatie - 2018; Analiza de situatie - 2015 . NOUTATI. Rezultate selectie parteneri proiect Centre comunitare integrate. Articolul 9 (1) Pentru asigurarea caracterului ştiinţific, obiectiv şi transparent al metodologiilor şi tehnicilor utilizate în efectuarea cercetărilor statistice, al indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificarilor folosite la culegerea şi prelucrarea datelor, precum şi al sistemului de publicaţii, funcţionează Consiliul de. Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj are ca obiect de activitate: culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, social, demografic etc., necesare elaborării politicilor economice şi sociale şi.

Sondaj de opinie aprilie 2021 - CURS

Observarea statistica (culegerea datelor statistice), constituie prima etapa a demersului metodologic al statisticii; reprezinta un proces complex de identificare, masurare si inregistrare a fenomenelor de masa, de tip colectiv, in forma lor individuala si concreta de manifestare 1.7. Etapele cercetarii statistice 1.8. Tipuri de date si scale de masurare a datelor 1.9. Culegerea datelor statistice 1.9.1. Surse de date statistice 1.9.2. Planul observarii statistice 1.9.3. Recensamantul statistic 1.9.4. Culegerea datelor utilizand sondajul statistic 1.10. Erori statistice si controlul datelor statistice Pe scurt Intrebari. Unul din nouă ieșeni este fermier! Dimensiune font: | 05-08-2021 00:00. Judeţul Iași a finalizat procesul de culegere a datelor statistice privind înregistrarea exploataţiilor agricole * în întreg județul au fost recenzante, în total, 117.337 de exploataţii agricole individuale * datele vor fi folosite pentru fundamentarea. Lena Andrei, University College London, Digital Marketing Manegar Department, Faculty Member. Studies Interview Questions, The Self, and Body Image Culegerea datelor (observarea) se realizează prin diferite modalităţi şi tehnici, care depinde de următoarele: natura fenomenelor studiate; modul de organizare a activităţii agenţilor economici; posibilitatea de înregistrare a fenomenelor; mijloacele tehnice de prelucrare a datelor. În practică culegerea datelor se realizează prin: 1

Biroul Naţional de Statistică // Formulare statistic

Analiza statistica a datelor cu SPSS. July 25, 2016 ·. Se ştie prea bine ca studentii in psihologie fac rareori o pasiune din studiul statisticii, de aceea am extras, pentru ei, cateva idei din Prefata regretatului profesor Horia D. Pitariu la cartea lui Florin Sava - Analiza datelor in cercetarea psihologica Ciprian Moga, Lucian Blaga University of Sibiu, Ects Department, Graduate Student. Studies Productivity improvement, Productivity Analysis, and Employee Motivation 3. Culegerea datelor medicale. Calculul valorilor variabilelor dependente 4. Prezentarea datelor medicale cu ajutorul graficelor 5. Calculul parametrilor statistici descriptivi pentru variabile cantitative 6. Realizarea tabelelor de frecvenţă cu ajutorul instrumentelor de analiză avansată 7. Analiza tabelului de contingenţă 8 Analiza statistica a datelor cu SPSS, Satu Mare. 1,052 likes · 1 talking about this. Oferim servicii de prelucrare şi analiză statistică a datelor obţinute din diverse studii efectuat

Trebuie subliniat în acest context caracterul confidențial al datelor statistice, cu unele excepții pentru persoanele juridice (denumire, adresă, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public) - conform articolului nr. 36 din Legea organizării şi. Culegerea datelor. Culegerea sau colectarea datelor se poate realiza de către persoane anume desemnate sau de către aparatură electronică. Diferitele metode de cercetare determină metode diferite de culegere a datelor. Spre exemplu, metoda anchetei poate pretinde realizarea interviurilor personale directe, pe bază de chestionar Culegerea OLIVOTTO. Culegerea de Probleme şi Exerciţii pentru elevii din clasele IV-VIII a fost cea mai cunoscută şi editată culegere de probleme pentru şcoală generală din România avînd apoi şase ediţii, ultima fiind cea editată după revoluţie, în 1993 Contextual translation of culegere from Romanian into French. Examples translated by humans: 1991, p, 2003, p, producteur, unité de collecte Principii Ale Observarii Statistice. principii si probleme ale observarii statistice observarea statistica culegerea datelor statistice, constituie prima etapa a demersului metodologic al statisticii rep..

Exercise: Culegerea și clasificarea datelor statistice M2 M

Pentru culegerea datelor de la exploatațiile agricole din județul Iași au fost pe teren un număr de 661 de recenzori, 106 de recenzori-șefi și un coordonator județean. Întreg procesul de culegere, verificare și validare a datelor statistice privind modul de utilizare a terenurilor agricole și/ sau deținerea de animale a fost complet. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 4 iunie 2004 I. INTRODUCERE Strategia dezvoltării sistemului naţional statistic şi a activităţii Institutului Naţional de Statistica se constituie într-un ansamblu coerent de obiective, acţiuni şi măsuri care urmăreşte, într-o conceptie integratoare, implicarea activa şi eficienta a statisticii, atât în programele şi politicile. Culegerea, gruparea si prelucrarea datelor statistice. Reprezentarea grafica a datelor statistice - notiuni teoretice . Obiectul initial al statisticii (sec. al XVIII-a) cuprindea descrierea situatiei unui stat privitoare la resursele sale. In scurt timp semnificatia termenului a fost extinsa la studiul unor fenomene economice, sociale, biologice, etc Culegerea datelor a avut o procedură de colectare într-o manieră similară celei realizate de Biroul de Statistică - Universitatea din București (2017, 2018) pentru barometrel

Sondaj de opinie București, martie 2021 - CURS

culegerea datelor, precizând de unde si cum se realizeaza aceasta, precum si dimensiunea esantioanelor de date. datelor preliminare: (1) marimi statistice de baza si (2) reprezentari grafice ale datelor. Marimile statistice sunt functii ale datelor ca-re descriu numeric setul de date. Ele sunt uti • Culegerea datelor statistice • Prezentarea (descrierea) datelor statistice • Reprezentarea (grafică) datelor statistice • Determinarea unor caracteristici numerice sintetice ale datelor statistice Descriptivă Inferenţială Descrierea sintetică a informaţiei cuprinse într-un set de date Tehnici şi proceduri folosite pentru

raportarea datelor statistice în platforma ANS a început în anul 2015 de către universitățile suprapuneri de atribuții legale privind culegerea datelor, în multe cazuri metadatele fiind diferite și împiedicând realizarea de comparații valide între seturi alternative de date Culegerea, inregistrarea si clasificarea datelor statistice. Sa consideram studiul efectuat asupra unui grup de sportivi dupa inaltime (exprimata in centimetri). Rezultatele masuratorii sunt inregistrate In ordinea in care a decursmasuratoarea si sunt asezate in urmatorul tabel metode statistice, la inceput statisticd descriptivi, ulterior culegerea datelor prin metode statistice evolu6nd pini la a adapta metode statistice clasice special pentru particularitdtile datelor de marketing gi dAnd nagtere unor metode canti-tative de sine stitdtoare, specifice marketingului

Căutăm colaboratori part-time: operatori de interviu

c) să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenţi statistici pentru culegerea datelor şi să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agenţilor statistici intră anchetatorii, precum şi gospodăriile. În prezent, INS prin structurile sale teritoriale este angrenat în culegerea datelor statistice pentru Recensământul General Agricol-runda 2020, proces complet digitalizat, o premieră istorică în statistica oficială românească. Scopul RGA-runda 2020 este de a oferi date statistice de calitate pentru fundamentarea politicilor în.

Celelalte date statistice prevazute în anexele nr. 1-14, respectiv datele statistice prevazute în anexa nr. 15: semestrial, astfel: Rețele publice cu acces prin satelit; a) pâna la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsa între 1 ianuarie și 30 iunie; Rețele radio mobile de acces public (PAMR); b) pâna la data de 10. Date statistice - Ministerul Justitiei. A. Datele au fost preluate din modulul de statistică judiciară al aplicației ECRIS al instanțelor de judecată, pentru următoarele obiecte, care pot fi structurate pe patru categorii: Infracțiuni de corupție. infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000 A DATELOR STATISTICE. Statistica se ocupa cu culegerea, inregistrarea, gruparea, analiza si . interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind producerea viitoare a fenomenului. Activitatea de culegere si inregistrare a datelor legate de un fenomen face obiectul statiscticii descriptive sau. Culegerea,Inregistararea si Clasificarea Datelor Statistice Sa consideram studiul efectuat asupra unui grup de sportivi dupa inaltime (exprimata in centimetri). Rezultatele masuratorii sunt inregistrate in ordinea in care a decurs masuratoare si sunt asezate in urmatorul tabel: 165 168 177 195 172 198 196 190 201 168 172 168 168 196 173 199 182.

-Culegerea, clasificarea si prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafica a datelor statistice (din Matematici Financiare'') Clasa a XI-a: -Aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si coliniaritatea a trei puncte in plan( din capitolul Sisteme de ecuatii liniare'' • Etapele unei cercetari statistice sunt : Observarea statistica - culegerea datelor primare,a informatiilor,dupa o metodologie unitara,pentru toate unitatile colectivităţii Prelucrarea. Capitolul 2 - Culegerea datelor statistice 2.1. Coordonatele culegerii datelor statistice 2.2. Instrumente de culegere a datelor statistice Capitolul 3 - Prelucrarea primar a datelor statistice 3.1. Coordonate a prelucrrii primare a datelor statistice 3.2. Prelucrarea primar a datelor cu caracteristici atributive 3.3 Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafică a datelor statistice. Interpretarea datelor statistice prin parametri de poziţie: medii, dispersia, abateri de la medie. Evenimente aleatoare egal probabile, operaţii cu evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal. 3 Surse de date statistice Indiferent de amploarea observ ă rii (totale sau parţiale) culegerea datelor se poate face prin: 1. Observări curente (înregistrare permanentă, de ex. evenimentele demografice: natalitate, mortalitate etc.) 2

Referat: Matematici Financiare (#392482) - GraduoPlante si animale pe cale de disparitie din RomaniaCurs Statistica si Analiza EconomicaSondaj de opinie în Municipiul București - iun 2019 - CURS

Analize-statistice.eu vine în întâmpinarea nevoilor studenţilor, doctoranzilor sau a oricăror alte persoane ce pornesc un demers de cercetare ştiinţifică în care e necesară folosirea statisticii, oferind servicii de consultanţă şi de asistenţă pe întregul parcurs al etapelor procesului studiului statistic (culegerea datelor. 2 Mandatul pentru Culegerea datelor P r i n c i P u l Autoritățile statistice dețin un mandat legal clar pentru culegerea informațiilor în vederea elaborării de statistici europene. Administrațiile, întreprinderile, gospodăriile și publicul larg pot fi obligați prin lege s Culegerea datelor față în față Date statistice. Populație; Alegători înscriși pe listele electorale; Contact; Sondaj București iulie 2021. 26/07/2021 Posted by: cursadmin; Category: Sondaje; Niciun comentariu . Citiți prezentarea integrăl.