Home

Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc

Regimul de autorizare a activitatilor din domeniul

  1. TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc 1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu castiguri: - 14.800.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care: • 4.840.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de
  2. Taxa de autorizare pentru operatorii de jocuri de noroc pe perioada stării de alertă. Taxa de autorizare pentru operatorii de jocuri de noroc pe perioada stării de alertă nu se plătește, așa cum rezultă din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.106/25.06.2020
  3. (2) Pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca: a) detin licenta de organizare a jocurilor de noroc valabila la data depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de.
  4. b)taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc: (v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa sedatorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește în 4 rate trimestriale egale, astfel: A. pentru primul trimestru — până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată

Taxa de autorizare pentru operatorii de jocuri de noro

Lege noua pentru jocurile de noroc - PariuriX

  1. Proiectul prevede o taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc de 800.000 lei pentru jocurile loto si de 400.000 lei pentru pariuri mutuale, in timp ce pentru pariuri in cota fixa este stabilita o taxa de 5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 300.000 lei, pe baza.
  2. b) taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc: (i) pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine, taxa se datoreaza pentru fiecare mijloc de joc si se plateste in 4 rate trimestriale egale, astfel
  3. TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc. 1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu castiguri: - 14.800.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care: 4.840.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de
  4. Taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare, prevazuta la pozitia 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se completeaza de catre operatorii economici, in situatia in care in cursul anului de.
  5. Jocul de noroc este definit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, ca fiind modul de atribuire a unor castiguri de orice fel, in functie de anumite elemente aleatorii - indiferent de modul de producere a acestora. In schimbul premiilor obtinute, jucatorii.

Pentru lunile urmatoare se vor inscrie sumele cumulate de la inceputul perioadei de valabilitate a autorizatiei, reprezentand 5% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala Imprimeria Nationala - S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, inainte de achizitionarea acestora, cumulate cu taxa fixa anuala organizare a jocuri lor de noroc; taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc; varsaminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de catre autoritatile publice centrale; f) pana la termenul prevazut la art. 346 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile.

Jocuri de noroc tip slot - machine - Contacces

OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea ..

(1) Pentru calculul taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de participare la joc si premiile acordate (inclusiv 'jack-pot'-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/luna. g)taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, taxa de acces pentru jocurile de noroc; h)contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pentru jocurile de noroc prevazute la alin. (1), precum si pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta este obligatorie detinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc. Art. 11

Se modifica Declaratia 100

Exploatarea jocurilor de noroc - în comun - Ansamblul acţiunilor desfăşurate în temeiul contractului încheiat în formă scrisă, care să prevadă îndeplinirea, de către partenerul contractual, în numele şi pe seama organizatorului de jocuri de noroc, a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc,: 1 Prin intermediul legii bugetului de stat, un procent de 7% din taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, ajung direct la diverse ministere, precum cel al Educatiei sau al Sanatatii

Denumire Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011 Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc Taxa speciala pentru videoloterie Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice. a) înregistreazä la data depunerii cererii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa obligalii de platä restante falå de hugetul de stat 'i hugetul asigurãrilor sociale de stat; 6. Articolul 17, aliniatul (2), litera a) se modificä va avea urmätorul cuprins

OPANAF 1053/2016 modifica Declaratia 10

Timbru social ca venit al bugetului de stat asupra jocurilor de noroc Contributie barou Taxa unica si fixa pentru adoptii Taxa expertiza senzor masuratori Taxa talon inmatriculare Taxa autorizare agenti de munca temporara Taxa autorizatie detinere detectoare de metale (10 ron) Taxa aviz sanitar-veterinar import Taxe aviz construire ferm Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b); d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b) Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili - persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referință. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de. Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in. Iban TREZ405 TREZ. Adrian Stefan. ContImpozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 13 alin. (1) lit. e1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, in sensul majorarii, de la 2% la 4%, a procentului din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, directionat anual catre Fondul cinematografic 13/02/2018 Sursa de finantare: A Integral de la buget Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire 21-11-05 RO73TREZ40620160107XXXXX 20A160700 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international 11-12-06 RO11TREZ40620160108XXXXX 20A160800 Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima. (3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevazuta la alin. (4), precum si celelalte taxe prevazute in prezenta ordonanta de urgenta constituie venit la bugetul de stat. 5

Monografie contabila jocuri de noroc - Club Contabilitat

(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevazuta la alin. (4) , precum si celelalte taxe prevazute in prezenta ordonanta de urgenta constituie venit la bugetul de stat. 5 3. Dupa articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1-1^3, cu urmatorul cuprins: Art. 1^1 (1) Pentru calculul taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de participare la joc si premiile acordate (inclusiv 'jack-pot'-ul.

g) taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari; h) contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand Uite aici mai jos aveti o lista cu toate aceste taxe fara cele noi introduse in plus de guvern: a) 2% din valoarea, fara TVA, a produselor si serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicata; f) 2% din suma achitata de participanti pentru toate jocurile organizate de Compania Nationala Loteria Romana • Pentru a stopa inmultirea cazinourilor, dar si pentru a aduce mai multi bani la bugetul de stat, Guvernul va majora semnificativ taxele pentru jocurile de noroc, cu o crestere de pâna la patru ori în cazul cazinourilor. Sistemul de taxare va fi extins si asupra loteriei, care îsi pastreaza însa exclusivitatea pe anumite jocuri de noroc

Jocuri de noroc - Ziare

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc. sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata 2.13 Reorganizarea sistemului jocurilor de noroc în sensul îmbunătăţirii legislatiei existente în acest domeniu. precum şi pentru mentinerea în conditii bune de exploatare a amenajarilor pentru irigat. 11.1 Obtinerea de asistenta de specialitate şi financiara pentru valorificarea patrimoniului turistic naţional exploatare a jocurilor de noroc caracteristice jocurilor tip slot-machine, datorata pentru fiecare mijloc de joe, se acorda 0 bonificatie de 10% din sum a anuala ee trebuie achitata la bugetul de. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. referitor la obtinerea autorizatiei de construire, se va anunta concesionarul de faptul ca concesiunea si-a pierdut. Firmele care isi platesc impozitele vor primi bonificatii. Care sunt conditiile. Ordonanta de urgenta 33/2020, care aduce reduceri de impozite pentru persoane juridice si masura taxarii inverse in vama pentru TVA aferenta importului unor bunuri de prima necesitate in combaterea pandemiei de COVID-19, a fost publicata in Monitorul Oficial

OUG nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea ..

Denumire Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxe vamale de la persoane juridice Taxe vamale de la persoane fizice Taxe anti-dumping pe produse Taxe anti-dumping pe servicii Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de. Oficiul National pentru Jocuri de Noroc134. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la..

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti. 12/12/2019. Sursa de finantare: A Integral de la buget. Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire. 26-11-2013 RO50TREZ7002142026302XXX 21A426302 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata. arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare Pretul la gazele naturale rusesti pentru Moldova s-a majorat din 1 aprilie 2008 cu 12,4% si va constitui în trimestrul II al anului 2008, conform calculelor preliminare, aproximativ 211 dolari SUA pentru 1000 metri cub. Întreprinderea de stat Aeroport Catering a obtinut doua certificate internationale de conformitate la standardele ISO 9001:2000 si ISO 22000:2005 Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc.(sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decât taxa anuala minimala - pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in. e) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state; f) taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc. Hotărârea 84/2005 ( HOTARARE Nr. 84 din 3 februarie 2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

29)În Moldova preturile la gazele naturale pentru consumatorii finali au crescut în medie cu 10,3% - de la 2515 lei (223,5 dolari SUA) pâna la 2775 lei (246,6 dolari SUA) pentru 1000 metri cub (fara TVA de 5%) (5) Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20% . *) ART Academia.edu is a platform for academics to share research papers (1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate (21) Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri, se calculeazã amortizarea imobilizãrilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a cãror duratã de folosire este limitatã de.

- conform Manualului de proceduri pentru primul an de aplicare a IACS-Proceduri privind primirea si procesarea cererii de plata pentru schemele de. sprijin pe suprafata pentru anul 2007, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125 / decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plat Hotărârea 455/2001 ( HOTARARE Nr. 455 din 9 mai 2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001 - 2004 Prezentul suport de curs este realizat in conformitate cu prevederile noului Cod civil adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 si intrat in vigoare la data de 01 octombrie 2011. Orice referire in text la Codul civil este facuta la noul Cod civil. Título original. Curs Civil.Contracte Speciale In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149; c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform.

Legislatie privind jocurile de noroc - Legislatie - Forum

****) A se vedea ORDINUL nr. 2.067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art Echipa de fotbal in sala CFF Clujana si-a mai trecut in cont 3 puncte, dupa ce in intermediara de miercuri seara a invins, cu scorul de 7-3 (4-1), pe United Galati. La acest meci, echipa pregatita de Cristian Dulca a avut nu mai putin de sase marcatori, S. David (2), Motet, Craciun, Sancira, Albu si Nicoara Ingineria celulară apermis obtinerea de plante haploide,reducîndu-se pe acestă cale timpul necesar pentru obtinerea de plante homozigote diploide cu caractere dorite,de noi soiur 443) Semnificatia genetica a meioze Norma metodologica cuprinde modificarile aduse de: - H.G. nr. 1840/2004 - H.G. nr. 783/2004 - H.G. nr. 84/2005 - H.G. nr. 610/2005 - H.G. nr. 797/2005 - H.G. nr. 580.

Codul Fiscal al Romaniei . din 22/12/2003. Versiune actualizata la 01.01.2009. Varianta actualizata include modificarile aduse de : - Normele Metodologice de aplicare a prevederi (3) lit. e). (5) Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%. - Potrivit art Platitorii de T.V.A. sunt obligati sa depuna, sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data eliberarii certificatului de inmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului de constituire, dupa caz

Declaratia 100, instructiuni completare - Model de

Participarea la inventarierea anuala a mijloacelor fixe, 8. Întocmirea situaţiei lunare a ieşirilor din patrimoniu prin contracte de vânzare cumpărare, retrocedări, sentinţe judecătoreşti, 9. Întocmirea situaţiei imobilelor ce aparţin domeniului privat al municipiului Ploieşti, propuse pentru expertizare şi reparaţii, în. (3) Brokerii de asigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din comisioanele incasate in perioada pentru care sunt datorate Ca intre timp preturile la lapte, de exemplu, au revenit de unde plecasera si ca nu raspunde nimeni la intrebarea cum ajunge laptele de la 80 de bani la poarta fermei la 5 lei in supermarket din care TVA este acum doar 0,41 lei, fata de 0,97 de lei inainte de reducere, este altceva.Taxa pe stalp, de 0,5% din active, a fost scoasa de la 1.