Home

Expert criminalist studii

Acasa :: Criminalist exper

Legitimație Expert criminalist autorizat nr. 187/2013 - eliberată de Ministerul Justiției. Studii: 1990 - 1994 - Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București - licențiat în Științe Juridice. 1998 - 1999 - Cursuri Postuniversitare, specializarea Drept Penal și Criminalistică - Universitatea Babeș Bolyai Cluj. Dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (cu examen) pentru cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, care a desfasurat in mod neintrerupt o activitate de profil de cel putin 4 ani si are studii superioare de specialitate, dovedite cu diploma de licenta, in domeniul genului de expertiza. Ce facultate trebuie sa fac ca sa devin criminalist? Academia de Poliție.Munca in domeniul criminalisticii se poate desfășura prin diverse modalități, una este calea INEC-ului (Institutul Național de Expertize Criminalistice) - vezi OMJ 177/C/2008 si OG 75/2000 - unde este necesar să se parcurgă studii în domeniul criminalisticii de lungă durată in vederea obținerii calificării. Expert criminalist autorizat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75 / 2000 privind organizarea activitatii de expertiza criminalistica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 488 / 2002 si modificata si completata prin Legea nr. 156 / 2011 A parcurs toate treptele profesiei de criminalist, fiind pe rând, specialist în cercetarea locului faptei, expert în cadrul laboratoarelor de criminalistică ale Ministerului de Interne și Ministerului Justiției (timp de 10 ani a condus Serviciul criminalistic al Poliției Capitalei - cel mai mare serviciu criminalistic la nivel național)

Vreau să devin criminalist ?! Criminalistic.ro January 29th, 2013. Scriu acest topic datorită multitudinii de mesaje primite pe site, prin care nenumăraţi elevi sau studenţi, în special domnişoare, se arată interesaţi de această meserie. Spiritul justiţiarului cu minte ageră, descris de medicul scoțian Arthur Conan Doyle în. Tehnician criminalist nu poate fi decât cel care are calitate de polițist. Nu există cursuri pentru persoanele din afara sistemului, pentru că aceasta activitate este competența exclusivă al Politiei Române Specialist criminalist. Adresa jobului: Bucureşti . Candidatul ideal. Studii superioare într-unul dintre domeniile: drept-criminalistică, fizică-optică, psihologie, chimie (preferabil cu lucrarea de licenţă întocmită în domeniul criminalisticii); alte forme de studii absolvite, pe un profil mai specializat sau conex, precum: forensic, profiling, grafologie, microscopie, fotografie.

Atestat ca Expert criminalist oficial in cadrul I.N.C Bucuresti(2003) si autorizat de catre Ministerul Justitiei conform Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 si a Legii 488/2002, (publicat in Monitorul Oficial nr. 4482/16.12.2011, part.IV) Expert criminalist. Nivelul de instruire: 4 (studii superioare) Ocupatie introdusa prin Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013. Initial codul COR a fost 341102 EXPERT CRIMINALIST PROFIL OCUPAŢIONAL (versiunea de bază)Descrierea ocupaţie: (6) Calitatea de expert criminalist autorizat în cadrul institutelor și laboratoarelor publice se dobândește prin examen, organizat de către acestea, în condițiile legii. (la 25-07-2011, Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011

Tabelul nominal cu experții criminaliști autorizați

Despre mine Numele: Ștefan Moldovan Data nașterii: 03.09.1962 Localitate: Arad Cu o experiență de peste 27 ani în poliție, cu sute de cazuri investigate ca ofițer criminalist, responsabil cu descoperirea și ridicarea probelor, din componența echipelor de cercetare la fața locului, am avut posibilitatea de a cunoaște direct, pe viu, vulnerabilitățile obiectivelor penetrate de. Expert Criminalist Prahova iul. 2009 - Prezent 11 ani 11 luni. Prahova, Romania Studii. A fost transferat apoi ca expert criminalist la Institutul de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române (1990-1993). Chestorul Gheorghe Popa este autor a șase monografii și peste 50 articole, studii și comunicări în domeniul criminalisticii publicate în țară și străinătate expert criminalist, persoană cu cunoştinţe speciale în domeniul criminalisticii, care îşi desfăşoară activitatea într-un laborator sau institut de expertiză criminalistică.. expert judiciar - persoană competentă într-un anumit domeniu de specialitate, îndreptăţită, potrivit legii, să participe la efectuarea expertizelor dispuse de organele judiciare

Ce facultate trebuie sa fac ca sa devin criminalist

  1. Psiholog expert. Cu studii şi cursuri de formare vei putea dobândi calificare ca psiholog expert. În cadrul acestui post extrem de specializat, vei lucra cu oameni din toate mediile, atât pacienţi, cât şi clienţi
  2. alist, Ofiţer în sistemul de ordine şi siguranţă publică, Practician în insolvenţă, grefier (cu studii superioare), tehnician cri
  3. alistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române Colonel (r.) prof. Vasile LĂPĂDUŞI General (r) dr. Gabriel ŢÎRU Comisar-şef de poliţie dr. ing. chimist Maria-Georgeta STOIAN După anul 1965, în cadrul Ministerului de Interne s-
  4. alist gradul IV - pentru specialitățile de expertiză cri
  5. alist gradul IV se poate înscrie la concurs persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii: - are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu

1. Date de contact Nume: Olah Ioan Adresă: Str. Valea Aramei, nr. 7, cod postal 510002 (Micesti), Alba Iulia, jud. Alba Mobil: 0788 670135 E-mail: olahioanexpert@gmail.com 2. Educaţie și formare 2001 - 2002 Studii Postuniversitare de Drept Civil la Universitatea Babeș - Bolyai Cluj Napoca; 1992 - 1997 Facultatea de Drept din cadrul Universității Lucia Art. 4. - (1) Dobândeşte calitatea de expert criminalist autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean român şi cunoaşte limba română; b) are capacitate de exerciţiu deplină; c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diplomă (2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Pentru înscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidaţii plătesc o taxă. (4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin Pun aceasta intrebare deoarece pentru a putea deveni expert criminalist grafolog, exista conditia prevazuta de OG 75/2000, art 4 lit d, este de a avea cel putin 4 ani vechime , sau studii de specialitate dovedite cu diploma, in domeniul genului de expertiza pentru care candideaza The average criminalist gross salary in Australia is $89,283 or an equivalent hourly rate of $43. In addition, they earn an average bonus of $1,875. Salary estimates based on salary survey data collected directly from employers and anonymous employees in Australia. An entry level criminalist (1-3 years of experience) earns an average salary of.

Nume si prenume Judet Autorizatie Telefon Adresa Localitate Specialitate; Abalaru Sanda: Bucureşti: 20098 0: 0767091118; 0721332343: Sos. Pantelimon nr. 89, bl. 404. Funcția sau postul ocupat Expert-criminalist, expert-criminalist superior Numele și adresa angajatorului secţia Tehnico-ştiinţifică a MAI RM Tipul activității/sectorul de activitate Activitate practică de expertiză judiciară Perioada martie 1985 - septembrie1991 Funcția sau postul ocupat Lector, lector superior Numele și adres Expert oficial al Ministerului de Interne, specializarile grafica / traseologie/ balistica / dactiloscopie 1998 - 2007 Expert criminalist / Seful biroului de cercetare la fata locului, Serviciul criminalistic al I.P.J. Timis 1996 - 1998 Specialist criminalist / Serviciul criminalistic al I.P.J. Timis , specializare expertize criminalistic Un expert criminalist gradul I va ajunge la un salariu de bază de 5.552 lei, un expert cu gradul II va câştiga maximum 5.103 lei, unul cu gradul III până la 4.122 lei, iar la gradul IV salariul de bază maxim va fi de 3.323 lei

Expert Criminalist - Expertiza Criminalistic

OG 75 2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 29 august 2000. OG 75 2000 actualizată prin: Legea 156/2011 - pentru modificarea şi completarea OG 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567. EXPERT CRIMINALIST AUTORIZATîn domeniul expertizei grafice și tehnice a documentelor. Legitimație de expert nr. 434/2017. C.I.F. 38468182. Lucrez neîntrerupt în domeniu din anul 1994. Am început, ca urmare a absolvirii a doi ani de studii de specialitate, de la nivelul de specialist criminalist, apoi, după alți șapte ani, am susținut.

Despre - Expert Criminalist Pășescu Gheorgh

1.4. Domeniul de studii Drept 1.5. Ciclul de studii Masterat 1.6. Programul de studii/calificarea* Științe Penale și Criminalistică/ expert criminalist - 261902, expert jurist - 261903, expert prevenire și combatere a corupției - 261920. 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Expertiza criminalistică a falsurilor 2.2 RECUNOASTERE NATIONALA. Psiholog criminalist,a detinut functia de Sef Laborator Detectie a Comportamentelor Simulate din Serviciul Criminalistic - Politia Capitalei (contribuie hotarator la solutionarea unor cauze extrem de complexe: omoruri deosebit de grave, disparitii de persoane - dovedite a fi fost omoruri - A.N.-uri, violuri cu moarte, talharii, jafuri, traficuri, etc calitatea de expert criminalist autorizat care poate fi recomandat de parte să participe la efectuarea expertizei criminalistice se dobândeşte pe bază de examen. (2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează, potrivit art. 3 alin. (1) di

(1) Dobandeste calitatea de expert criminalist autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) este cetatean roman si cunoaste limba romana; b) are capacitate de exercitiu deplina; c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diploma; d) a desfasurat o activitate de cel putin 4 ani si sau are studii de specialitate Articolul 2 (1) Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialitatile menţionate la alin. (2) se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4. c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diploma. ANUNŢ Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei anunţă scoaterea la concurs a 4 posturi de expert criminalist gradul IV și 1 post de expert criminalist gradul III, potrivit legilor actualizate nr. 284/28.12.2010 și nr. 567/09.12.2004, după cum urmează: a) Institutul Național de Expertize Criminalistice - sediul central Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare dispune de o aşa echipă. Cultura organizațională, prin care este încurajată şi promovată munca în echipă, presupune colaborare şi comunicare deschisă, încredere și respect reciproc, dar mai ales atitudine, care face colectivul sa funcţioneze armonios şi să obţină succese.

Vreau să devin criminalist ?! Criminalistic

- Tudor Cașu, inspector superior, expert-criminalist al Secției examinări auto-tehnice. să fie student înmatriculat la studii zi (master sau licență cel puțin anul 2) la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică Stimați studenți, cu prilejul Zilei profesionale a expertului judiciar, vă invităm să participați la lecția deschisă cu genericul Rolul expertului judiciar în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare. La eveniment vor participa experții: - Nicolae Bodrug, comisar-șef, șef al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciar - Ion Gaina, comisar.

ANEXA 1 FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2020-2021 Anul de studiu I / Semestrul II 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iuli Studii: - Facultatea de Drept - București (1971) - Atestat ziarist profesionist (1977) - Studii criminalistice: calificat expert criminalist profesionist în dactiloscopie, grafoscopie, traseologie și balistică judiciară, cu activitate în aceste domenii timp de 7 ani. Pseudonime: Ion Tipsie Comăniceanu, I.T. Comăniceanu, T. Ion, I. Silvian

EXPERT CRIMINALIST PROFIL OCUPAŢIONAL (versiunea finală) Descrierea ocupaţie: Practican ţii unei astfel de ocupaii desfăşoar ă activităţi de analiz a datelor unei crime pentru a identifica cele întâmplate. Cod COR: 242901 A. Sarcini principal Gheorghe Popa. Expert criminalist autorizat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activitatii de expertiza criminalistica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 488 / 2002 si modificata si completata prin Legea nr. 156 /2011. 32 ani in structurile Ministerului Afacerilor lnterne, ocupand functii. Deconspiratorul C.G., expert la Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC), din cadrul Ministerului de Justitie a vrut sa le arate colegilor cum un om practica meseria de expert criminalist in Romania, fara nici o pregatire in domeniu, si ca asteapta ca persoanele in masura sa o faca sa se seziseze cu privire la acest caz

Ce studii trebuie sa urmez pentru a lucra la

Trademark North America expert witnesses, profiled in this directory, may consult on matters of trademark infringement, unfair competition and trademark dilution, service marks, descriptive trademarks, logos, licenses, and related matters. but the recent reversal of an attempted murder conviction due to the criminalist's infallible. expert/inspector vamal - 241907, controlor vamal - 241908 Noi Ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Asistent judiciar, Expert criminalist, Ofiţer în sistemul de ordine şi siguranţă publică, Practician în insolvenţă, grefier (cu studii superioare), tehnician criminalist (cu studii superioare) Competenţe profesionale Expert criminalist Dănuț SIBIAN - Categorii de urme create la locul faptei și utilizarea acestora în aplicarea noilor metode de reconstrucție a accidentului de trafic, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Șef laborator Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara 16:20 - 16:4

(2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizeaza si se desfasoara potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (3) Pentru inscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidatii platesc o taxa. (4) Sumele incasate din taxa prevazuta la alin obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt următoarele: a) expertiza grafică şi tehnică a documentelor, b) expertiza dactiloscopică, a urmelor palmare şi plantare, puţin 4 ani şi are studii de specialitate, dovedite cu diplomă, în domeniu

Conferinţa Națională de Criminalistică, ediție aniversară cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași, 7-8 decembrie 2019 PROGRAM Sâmbătă, 7 decembrie 2019 Aula Magna Mihai Eminescu din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași 08:30 - 09:00 Înregistrarea participanţilor 09:00 - 10:00. Expert criminalist INEC - Ministrul Justiţiei. Corespondent la Revista Attualita Grafologica editata de Asociazione Grafologica Italiana. Membru al unor institutii nationale/internationale Societatea Română de Criminalistică şi Criminologie. Centrul de Cercetări Psihocriminalistice D. Ceacanica. Limbi straine cunoscut Profile ocupaționale. În această secțiune poți explora descrierea principalelor ocupații la care au acces absolvenții cu studii în domeniul dreptului și administrației publice. Pentru fiecare ocupație, PROFILUL OCUPAȚIONAL oferă informații despre: A. Sarcini principale. B. Contextul muncii Programul de studii de master are, totodată, misiunea de a desfăşura expert criminalist consilier de probaţiune Cod COR/ISCO-08 261902 261921 . UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Domeniul fundamental: Științe sociale Domeniul de master: Drep

Specialist criminalist - INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSAT

FACULTATEA DE DREPT ÞI ÞTIINTE SOCIAL - POLITICE ADMITERE 2012 Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Social - Politice *DREPT ZIID *ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ZIID *JURNALIS -----Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. până la data de 18 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 247 din 12 iulie 2007; ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2008; LEGEA nr. 97 din 14 aprilie. Forensic Sciences 2021. REGISTER NOW FOR ON DEMAND. LabRoots is pleased to announce our 3rd Forensic Sciences Virtual Event on May 5, 2021. Join us for this free, one-day event on May 5th as we discuss DNA, chemistry, toxicology, digital forensics, and the important marginal area where science and medicine interact with the law

Cabinet de expertiza criminalistica Prahova EXPERT GRA

Evenimentele aniversare dedicate celor 30 de ani de la înființarea Universității Româno-Americane continuă cu Săptămânile Facultăților din cadrul URA. Marți, 4.05.2021, 16:00 - 17:30 Despre profesia de consilier juridic - activitate extracurriculară, MS Teams, înscriere - click aici Moderator: prof.univ.dr. Constantin Duvac - Decan al Facultății de Drept URA. Domnul Golubenco Gheorghe s-a născut la 13 mai 1950 în satul Ţahnăuţi, raionul Rezina. În 1965 a terminat școala de opt ani din satul natal, iar în 1969, a absolvit Tehnicumul de Mecanizare şi Electrificare din or. Soroca. În 1972—1974 a făcut studii la școala medie specială de criminalistică a MAI URSS din or. Moscova Clubul Studenților CS-URA în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno-Americane organizează conferința online Crime controversate în data de 22.12.2020, între orele 18:00 - 20:00. INVITAȚI: Domnul Prof.univ.dr. Tudorel Badea Butoi Domnul Prof.univ.dr. Constantin Duvac Tudorel Badea Butoi: cel mai bun expert criminalist judiciarist din România la ora. BĂDULESCU ION AURELIAN Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume BĂDULESCU ION-AURELIAN Adresă Ramnicu -Valcea,str. Luceafarului,nr 6,bl A2,sc.B,ap27,jud.Valcea,Romania Telefon 0742387396 E-mail badulescu_aurelian@yahoo.fr. Naţionalitate romana Data naşterii 04.03.1978 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 2011-prezent-expert criminalist in cadrul Institutului National de Criminalistica din. Expertul criminalist Camelia Grigore, una din victimele conducerilor Institutului National de Expertize Criminalistice (INEC) din subordinea MJ, care au cautat continuu sa scape de orice expert incomod care dorea reformarea sistemului national al expertizelor, face in premiera prin intermediul Lumeajustitiei.ro dezvaluiri despre fata nevazuta din interiorul acestei institutii

pentru ocuparea functiei de scf oficiu( laborator)(expert criminalist) la Serviciul Criminalistic, Laboratorul de tehnicä foto 9i video, pozi!ia 703 din Statul de organizare al unitätii, cu recrutare din sursä mternä. În vederea înscrierii si participärii la concurs, candidatii trebuie sä îndeplineascä cumulativ, urmätoarele conditii Revenind totusi la INEC, si la OG 75/2000, desi examenul care prevede obtinerea autorizatiei de criminalist expert autorizat, pare tangibil, nu este asa. Posturile sunt inexistente si sa-mi fie iertata urmatoarea declaratie nefondata, dar numai persoanele care sunt mijlocite prin altele deja membre ale MJ sau ale INEC-ului, pot ocupa asa zisele. şef oficiu (laborator) (expert criminalist) la. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul Criminalistic, Laboratorul de psihologie criminalistică, prevăzută la poziţia . 714. din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă Asistent judiciar, Expert criminalist, Ofi ţer în sistemul de ordine şi siguran ţă public ă, Practician în insolven ţă, grefier (cu studii superioare), tehnician criminalist (cu studii superioare) Title: Microsoft Word - Drept Ocupa_ii posibile conform COR.doc Author

expert criminalist; notar; executor judecătoresc; grefier cu studii superioare; registrator de carte funciară; practician în insolvenţă; mediator; consilier pentru afaceri europene; expert accesare fonduri structurale şi de coeziune; cercetător în domeniul ştiinţelor juridice; diplomatice si consulare Dan Antonescu, expert criminalist - Marea majoritate consumă alcool şi au făcut exces, teribilişti. Vor să transmită prietenilor ce grozavi sunt ei, ce şmecheri, când de fapt ceea ce făceau denota. Foarte multă lipsă de inteligenţă. Ce studii are Anamaria Prodan, de fapt. Unde a lucrat înainte să devină impresar

Paul H. Ingels. Investigator Ingels is the founder and president of Paul Ingels & Associates, Inc. and is its chief investigative officer. He has been a licensed California Private Investigator since 1986, and is a licensed California Private Patrol Operator, as well as a former Pomona California Police Detective expert tehnic judiciar, expert criminalist: Ministerul Justiției. Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică. asistent personal profesionist al persoanei cu handicap

Academia.edu is a platform for academics to share research papers The Criminalist is a new true-crime publication that focuses on solved or unsolved crimes of any nature. The main focus is to write detailed stories with well-researched evidence that can provid Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice, cercetător în domeniul ştiinţelor juridice, consilier şi consultant juridic, expert jurist, expert criminalist, tehnician criminalist. Facultatea de Ştiinţe juridice şi Ştiinţe economice Constanţa Adresa: Str. Unirii nr. 32-34, Constanţa Date de contact: telefon: 0241 54 50. expert tehnic judiciar; expert criminalist Consiliul de mediere mediator Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Arhivele Naţionale arhivist Ordinul Geodezilor geodez Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap interpret limbaj mimico-gestual B. Profesiile reglementate pentru care durata de studii est

Expert criminalist, col.(r.) dr. ing. chim. Maria-Georgeta Expert judiciar Prof. univ. asociat Universitatea OVIDIUS Constanţa, Institutul de Studii - Şcoala Doctoralăde tiinţe Aplicate și Facultatea de Construcții Președinte al Colegiului Internațional de Experților și Specialiștilor - SC ME Expert criminalist INEC - Ministrul Justiţiei. Corespondent la Revista Attualita Grafologica editata de Asociazione Grafologica Italiana. Membru al unor institutii nationale/internationale Societatea Română de Criminalistică şi Criminologie. Centrul de Cercetări Psihocriminalistice D. Ceacanica. Limbi straine cunoscut │ 20.│ expert criminalist │ codul - 341102 │ Se muta ocupatia restaurator arhiva (studii medii) din Grupa de baza 4415 Functionari pentru activitati de secretariat in Grupa de baza 3433 Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci) si va avea codul 343305.

Expertul criminalist Gheorghe Nicola şi expertul contabil Ioan Scarlat sunt acuzaţi de procurorii anticorupţie că i-ar fi favorizat pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, şi pe administratorul societăţii Zeus, Grigore Dobre, în dosarul Căteasca, dosar cu acuzaţii de fraudare de fonduri europene. Cei doi experţi au fost trimişi în judecată. efectuată prin delegare, neexistând nici un expert cu studii de specialitate corespunzătoare în acest domeniu. - postul de expert criminalist de la LIEC Braşov este unic, fiind necesar încadrării unui expert criminalist pe specialitatea expertiză fizico-chimică a probelor materiale, la acest moment, în cadru Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 343521 - Electrician iluminare scena. 242219 - Expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului. Expert criminalist. Nivelul de instruire: 4 (studii superioare) 213301 - Expert ecolog.

- Expert criminalist autorizat de Ministerul Justiţiei în specialităţile: Expertiza grafică, dactiloscopică treseologică şi balistică. Studii: Facultatea de Drept: examen de licenţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Comerţ; examen de licenţă, Academia de Studii Economice din Bucureşti Stagiul de practică de specialitate se derulează în temeiul unei Convenții-cadru încheiată între Academia de Studii Economice din București, în calitate de organizator de practică, un partener de practică (care activează în domeniul juridic și care poate asigura condiții optime pentru desfășurarea practicii de specialitate) și studenții Facultății de Drept

Expertiza judiciara ca procedeu probatoriu. 1. Scurta introducere - expertiza ca procedeu probatoriu. In practica judiciara, cateodata organele judiciare sunt puse in fața unor probleme pe care nu le pot rezolva singure, astfel fiind necesare cunoștințele unor specialiști din domeniile științei, artei, tehnicii etc STUDII: 1982-1987 Institutul Politehnic S. Lazo din Chişinău - specialitatea - Inginer electrician. 11.1995 - 01. 1996 Academia de Poliţie Şt. cel Mare a MAI RM , Chişinău - cercetarea armelor albe, dactiloscopia, participarea în calitate de specialist-criminalist la CFL, AUP şi ASI - Proces-verbal c UNlVERSITATEA SPIRU HARET IOANA-TEODORABUTOI TUDOREL BUTOI asistent univ. - avocat Conf.univ.dr.- psilwlog expert criminalist PSIHOLOGIE JUDICIARA CURS UNNERSlTAR Editia a II-a EDITURA FUNDATIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucuresti, 2004 6